منسوجات ترنج

منسوجات ترنج

منسوجات ترنج

منسوجات رویال

منسوجات نوین

منسوجات نوین

منسوجات تک بافت

منسوجات تک بافت

پارچه چادر نمازی سبک
 نام چادر نمازی
طرح  متنوع
عرض  110
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

 پارچه فیلامنت  (فلامنت)


پارچه فیلامنت یا الیاف بلند به الیافی گفته میشود که کاملاً پیوسته یا به مقدار زیادی پیوسته هستند که برای ریسندگی مورد استفاده قرار میگیرد.به عنوان مثال ابریشمی که از پیله کرم ابریشم بدست می آید ، یک نوع فیلامنت میباشد.البته الیاف مصنوعی هم میتواند به شکل فیلامنت تولید گردد. اگر فیلامان حاصل از الیاف صنعتی در اندازه های معین قسمت و بریده شود، شتیپل یا الیاف بریده بدست میآید.
از پارچه فیلامنت می توان برای تولید محصولات خاص تر استفاده کرد (مثل لباس ورزشی) و یا با الیاف اسپان ترکیب شود و بافته شود.

سایر طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک


طرح های چادر نمازی سبک

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم