ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد دو بنفش

ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد دو بنفش

 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

 

 پارچه فیلامنت  (فلامنت)


پارچه فیلامنت یا الیاف بلند به الیافی گفته میشود که کاملاً پیوسته یا به مقدار زیادی پیوسته هستند که برای ریسندگی مورد استفاده قرار میگیرد.به عنوان مثال ابریشمی که از پیله کرم ابریشم بدست می آید ، یک نوع فیلامنت میباشد.البته الیاف مصنوعی هم میتواند به شکل فیلامنت تولید گردد. اگر فیلامان حاصل از الیاف صنعتی در اندازه های معین قسمت و بریده شود، شتیپل یا الیاف بریده بدست میآید.
از پارچه فیلامنت می توان برای تولید محصولات خاص تر استفاده کرد (مثل لباس ورزشی) و یا با الیاف اسپان ترکیب شود و بافته شود.


چاپ   ایمیل

محصولات مرتبط