پارچه روفرشی چاپی سلطنتی آبی

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی آبی

نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی یا زیر سفره چیست؟


چاپ   ایمیل

محصولات مرتبط