پارچه روفرشی چاپی بلبل آبی

پارچه روفرشی چاپی بلبل آبی
نام روفرشی چاپی
طرح بلبل آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

روفرشی یا زیر سفره چیست؟

بازدید: 3763

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم