جاجیم سنتی ژاکارد طرح درشت نقش 090

جاجیم سنتی ژاکارد طرح درشت نقش 090
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۰۹۰ درشت نقش
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

 

بازدید: 1191

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم