چلوار کفنی

چلوار کفنی

سادگی و لطافت پارچه چلوار باعث شده که بهترین گزینه برای پارچه های کفنی باشد. زیرا مرگ همیشه یادآور پایان تمام مشکلات و زرق و برق های دنیوی بوده است و رنگ سفید این پارچه یادآور این آرامش است.

به قبرستان گذر کردم کم وبیش        بدیدم قبر دولتمند و درویش
نه درویش بیکفن در خاک رفته        نه دولتمند برده یک کفن بیش
همه می دانیم که سرای آخرمان بستری کوچک در دل خاک است. بستری که بوی نم خاک با بوی خوش کافوری که بدنمان با آن آغشته شده عطرآگین گشته است. این بستر ساده لباسی ساده تر هم می طلبد. لباسی که ثروتمند و فقیر نمیشناسد برای همه یک رنگ و یک جنس است. جنس این لباس از بهترین نخ ها به صورت طبیعی بافته شده است. رنگ این پارچه سفید است ، هیچ رنگ مصنوعی در آن بکار نرفته  و مواد شیمیایی جهت افزایش استحکام پارچه به آن اضافه نشده است به گونه ای ساخته شده که هیچ تضادی با طبیعت ندارد و مانند جسم خسته انسان کاملا در طبیعت حل می شود و هیچ دگرگونی در چرخه طبیعت ایجاد نمی نماید. این پارچه ساده چلوار نام دارد. که دورتا دور بدن را فرا میگیرد و هم خوانی زیبایی با طبیعتی دارد که انسان به آن باز می گردد.
سادگی و لطافت پارچه چلوار باعث شده که بهترین گزینه برای پارچه های کفنی باشد. زیرا مرگ همیشه یادآور پایان تمام مشکلات و زرق و برق های دنیوی بوده است و رنگ سفید این پارچه یادآور این آرامش است.
البته جنس ناب این پارچه به دلیل اینکه به گونه ای است که کوچکترین آلودگی را نشان می دهد در مراسم احرام نیز که پاکیزگی عنصری لازم برای حاجیان است استفاده می گردد البته حج به معنای رها شدن از تعلقات و فقط دیدن خداست. رها کردن مال و اموال و فرزندان و فقط پرستش خدا هنگامی که کعبه را طواف می کنی و شاید برای همین است که لباس آن نیز با لباس مرگ که پیوستن به خداست یکسان است.


چاپ   ایمیل

محصولات مرتبط