تعبیر خواب پارچه

تعبیر خواب پارچه

خواب‌های شبانه ما معمولاً به چند دسته تقسیم می‌شوند خواب‌هایی که منشأ زندگی روزمره ما هستند و خواب‌هایی که ارتباطی عجیب با دنیایی ماورایی دارند و یک‌جور پیش‌گویی از آینده هستند

مانند خواب فرعون، حضرت ابراهیم، حضرت یوسف یا خواب هایی که بعد از آن خیلی از افراد شفا میابند و ...  که خود دلیلی بر وجود جدایش روح از بدن انسان در طی خواب است. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
"خداوند ارواح را به هنگام مرگ به تمامى باز مى ستاند و ارواحى را که نمرده اند نیز به هنگام خواب مى گیرد، سپس ارواح کسانى را که فرمان مرگ آنها را صادر کرده، نگه مى دارد و ارواح دیگرى را که باید زنده بمانند تا سرآمد وقت معیّنى باز مى گرداند."
در واقع در خواب روح انسان از بدن جدا می شود چه بسا که مکان هایی در آینده سفر کند و اطلاعاتی از آینده برای ما به ارمغان بیاورد البته خواب های صادقه شرایط خاص خود را دارند. در کتب تعابیر خواب مختلف دیدن خواب پارچه و پارچه‌فروش به زینت دنیا تعبیر شده است. در بعضی معبران دیدن بزار در خواب را نشان از وجود فردی حیله‌گر در زندگی شخصی دانسته‌اند و بعضی هدیه گرفتن پارچه را نشان شریک شدن در غم و اندوه فرد هدیه دهنده عنوان نموده‌اند. برای رنگ پارچه نیز تعابیری وجود دارد مثلاً رنگ زرد نشان بیماری و زنگ قرمز نشان هیجان و عشق و رنگ سبز مانند همیشه نشان فرح و شادی است.
دیدن خرید پارچه در خواب مخصوصاً اگر ببینید بزاز پارچه را برای شما اندازه می‌گیرد نشان این است که در بیداری کسی شمارا خواهد فریفت و باید مراقب اطراف خود باشید. البته اگر امروز بعد از خواندن این مطلب خواب پارچه و پارچه‌فروش دیدید مطمئن باشید خواب شما جز دسته اول است و یا اگر دیروز پارچه‌ای خریدید و دیشب خواب پارچه دید مسلماً خوابی صادقه نداشته‌اید؟! 
اما ازآنجاکه معمولاً وقایع خواب در بیداری تعبیری عکس دارد بر این اساس خرید پارچه در بیداری باید باعث زرنگی و هوشیاری شما گردد چراکه لباس‌هایی باسلیقه شخصی خودتان برتن خواهید داشت!


چاپ   ایمیل

محصولات مرتبط