متقال

خرید عمده منسوجات باند ترنج یزد

پارچه متقال اعلا ترنج
 نام پارچه متقال اعلا
طرح ٣۵۰ گرم
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه متقال عرض ٢ متر
 نام پارچه متقال ٢ متر
طرح ٢۴۰ گرم
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه متقال اعلا پنبه ، باند رویال
 نام پارچه متقال اعلا
طرح 365 گرم
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم