ملحفه یا ملافه

خرید عمده ملحفه

ملحفه ترنج یزد کد 50531
نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 50531
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه ترنج یزد کد 50533
نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 50533
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه ترنج یزد کد 81548
نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 81548
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه ترنج یزد کد 80533
نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 80533
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه ترنج یزد کد 80597
نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 80597
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه ترنج یزد کد 81530
نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 81530
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه یا ملافه ترنج طرح متنوع
 نام ملحفه یا ملافه
طرح متنوع
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح راه راه رنگی ستاره دار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح راه راه رنگی ستاره دار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گل و پروانه
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گل و پروانه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح پروانه
 نام ملحفه یا ملافه
طرح پروانه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح خال خالی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح خال خالی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج با طرح بته جقه و گل
 نام ملحفه یا ملافه
طرح بته جقه و گل
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه با طرح ستاره
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  ستاره
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج چهارخونه گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهارخونه گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج
 نام ملحفه یا ملافه
طرح متنوع
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج با طرح برگ
 نام ملحفه یا ملافه
طرح برگ
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج با طرح اسلیمی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح اسلیمی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج با طرح بته جقه
 نام ملحفه یا ملافه
طرح بته جقه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج گلدار
 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد یک آبی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه عروسکی بره ناقلا صورتی
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  بره ناقلا
عرض  ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه طرح چهل تکه کد یک بنفش
 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهل تکه
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم