باند ترنج یزد

خرید عمده منسوجات باند ترنج یزد

ملحفه ترنج یزد کد 50531

ملحفه ترنج یزد کد 50531

نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 50531
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه ترنج یزد کد 50533

ملحفه ترنج یزد کد 50533

نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 50533
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه ترنج یزد کد 81548

ملحفه ترنج یزد کد 81548

نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 81548
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه ترنج یزد کد 80533

ملحفه ترنج یزد کد 80533

نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 80533
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه ترنج یزد کد 80597

ملحفه ترنج یزد کد 80597

نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 80597
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه ترنج یزد کد 81530

ملحفه ترنج یزد کد 81530

نوع کالا پارچه ملحفه
کد کالا 81530
باند ترنج یزد
عرض 2 متر
ملحفه یا ملافه ترنج طرح متنوع

ملحفه یا ملافه ترنج طرح متنوع

 نام ملحفه یا ملافه
طرح متنوع
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح راه راه رنگی ستاره دار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح راه راه رنگی ستاره دار

 نام ملحفه یا ملافه
طرح راه راه رنگی ستاره دار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلدار

 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گل و پروانه

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گل و پروانه

 نام ملحفه یا ملافه
طرح گل و پروانه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح پروانه

ملحفه یا ملافه ترنج طرح پروانه

 نام ملحفه یا ملافه
طرح پروانه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح خال خالی

ملحفه یا ملافه ترنج طرح خال خالی

 نام ملحفه یا ملافه
طرح خال خالی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

ملحفه یا ملافه ترنج طرح گلیم

 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلیم
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج با طرح بته جقه و گل

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح بته جقه و گل

 نام ملحفه یا ملافه
طرح بته جقه و گل
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه با طرح ستاره

ملحفه یا ملافه با طرح ستاره

 نام ملحفه یا ملافه
طرح  ستاره
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج چهارخونه گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج چهارخونه گلدار

 نام ملحفه یا ملافه
طرح  چهارخونه گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج

ملحفه یا ملافه ترنج

 نام ملحفه یا ملافه
طرح متنوع
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج با طرح برگ

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح برگ

 نام ملحفه یا ملافه
طرح برگ
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج با طرح اسلیمی

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح اسلیمی

 نام ملحفه یا ملافه
طرح اسلیمی
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج با طرح بته جقه

ملحفه یا ملافه ترنج با طرح بته جقه

 نام ملحفه یا ملافه
طرح بته جقه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
ملحفه یا ملافه ترنج گلدار

ملحفه یا ملافه ترنج گلدار

 نام ملحفه یا ملافه
طرح گلدار
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه متقال اعلا ترنج

پارچه متقال اعلا ، باند ترنج

 نام پارچه متقال اعلا
طرح ٣۵۰ گرم
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه آستر پرده ترنج

پارچه آستر پرده، باند ترنج

 نام پارچه آستر پرده
طرح  
عرض ٣ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی نخی گلدار سرمه ای ترنج

روفرشی نخی گلدار سرمه ای ترنج

 نام پارچه روفرشی نخی گلدار
طرح گلدار سرمه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم