منسوجات ترنج

منسوجات ترنج

منسوجات ترنج

منسوجات رویال

منسوجات نوین

منسوجات نوین

منسوجات تک بافت

منسوجات تک بافت

آستر پرده ای

آستر پرده ای
نام آستر پرده ای
طرح ساده و تابیده
عرض 3 متر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه فلامنت گلدار

پارچه فلامنت گلدار
 نام پارچه فلامنت گلدار
طرح  
عرض ٣ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه کودری طرح بته جقه

پارچه کودری طرح بته جقه
 نام پارچه کودری
طرح  بته جقه
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه کودری طرح خورشید

پارچه کودری طرح خورشید
 نام پارچه کودری
طرح خورشید
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه کودری طرحدار اعلا کد دو

پارچه کودری طرحدار اعلا کد دو
 نام پارچه کودری
طرح  کد دو
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه کودری طرحدار اعلا کد سه

پارچه کودری طرحدار اعلا کد سه
 نام پارچه کودری
طرح کد سه
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه کودری طرحدار اعلا کد یک

پارچه کودری طرحدار اعلا کد یک
 نام پارچه کودری
طرح  کد یک
عرض 90 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

پارچه متقال اعلا پنبه ، باند رویال

پارچه متقال اعلا پنبه ، باند رویال
 نام پارچه متقال اعلا
طرح 365 گرم
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

پیراهنی تترون

پیراهنی تترون
نام پیراهنی تترون
طرح متنوع
عرض 150 سانتیمتر
متراژ طاقه 40 متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 012

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 012
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۰۱۲
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 053

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 053
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۰۵۳
عرض  ۲ و ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 056

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 056
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۰۵۶
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 057

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 057
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۰۵۷
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 079

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 079
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۰۷۹
عرض ۲ و ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 082

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 082
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۰۸۲
عرض  ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 091

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 091
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۰۹۱
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 101

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 101
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۱۰۱
عرض  ۳ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 108

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 108
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۱۰۸
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 111

جاجیم سنتی ژاکارد طرح 111
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۱۱۱
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح درشت نقش 090

جاجیم سنتی ژاکارد طرح درشت نقش 090
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۰۹۰ درشت نقش
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح درشت نقش 112

جاجیم سنتی ژاکارد طرح درشت نقش 112
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۱۱۲ درشت نقش
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح ریز نقش 090

جاجیم سنتی ژاکارد طرح ریز نقش 090
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۰۹۰ ریز نقش
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

جاجیم سنتی ژاکارد طرح ریز نقش 112

جاجیم سنتی ژاکارد طرح ریز نقش 112
 نام جاجیم سنتی ژاکارد
طرح ۱۱۲ ریزنقش
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۲۰ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه طرح سبزیجات

دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه طرح شاه توت

دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  شاه توت
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه طرح کندو

دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح گلابی

دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح گلابی
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

دستمال آشپزخانه، طرح لیمو

دستمال آشپزخانه، طرح لیمو
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  لیمو
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه عروسکی تترون

ملحفه عروسکی تترون
 نام ملحفه یا ملافه تترون
طرح عروسکی
عرض ۱۵۰ سانتیمتر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه عروسکی تترون

ملحفه عروسکی تترون
 نام ملحفه یا ملافه تترون
طرح عروسکی
عرض ۱۵۰ سانتیمتر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

ملحفه عروسکی تترون

ملحفه عروسکی تترون
 نام ملحفه یا ملافه تترون
طرح عروسکی
عرض ۱۵۰ سانتیمتر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم